Türkiye’de Bilim Tarihi Eğitimi ve Araştırmaları Sempozyumu

Düzenleme Kurulu

Düzenleme Kurulu Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Şule Taşkıran Çankaya

Düzenleme Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

Hüseyin Murat Yücel

Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç

Prof. Dr. Alparslan Hamdi Kuzucuoğlu

Prof. Dr. İshak Arslan

Doç. Dr. Ahmet Kılınç

Doç. Dr. Derya Gürses

Doç. Dr. Mustafa Yavuz

Doç. Dr. Orhan Güneş

Doç. Dr. Elif Baga

Dr. Öğr. Üyesi Melike Günyüz

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Bilgin

Dr. Öğr. Üyesi Taha Yasin Arslan

Dr. Öğr. Üyesi Tuba Oğuz Ceyhan

Yüksek Kurum Uzmanı Uğur Özçelik

Sekreterya

Arş. Gör. Dr. Sena Aydın

Arş. Gör. Mehmet Arıkan

Arş. Gör. Kübra Taşdemir

Uzman Dr. Ebru Onay

Uzman Sevilay Demirezen

Arkeolog Selma Efeler Gümüşkaya