Türkiye’de Bilim Tarihi Eğitimi ve Araştırmaları Sempozyumu

Kurallar

  Sempozyum Katılım Şartları

  1. Sempozyuma bir  kişi en fazla 2 bildiri ile katılabilir. Yazıların tüm sorumluluğu yazar/yazarlara aittir.
  2. Başkasının adına bildiri sunulamaz.  Sempozyumda sunum yapacak kişinin mutlaka yazar veya ortak yazar olması gerekmektedir.
  3. Sempozyumda sunum yapılmadığı taktirde katılım belgesi verilmez.
  4. Sempozyumda sunulacak bildiriler, daha önce hiçbir yerde sunulmamış, yayımlanmamış ve özgün metinler olmalıdır.
  5. Özet ve Tam Metin göndermede sempozyuma web sayfasında belirtilen tarih ve kurallar esastır.
  6. Sempozyuma özetle katılım sağlanabilir. Tam metin gönderme zorunluluğu yoktur.
  7. Sempozyuma poster ile katılım mümkündür. Poster özeti ve bildiri özetinin yazım kuralları aynıdır.
  8. Sempozyumda sunulan bildirilerden hakem değerlendirme süreci sonrasında seçilecek olanlar, editörlü kitap olarak yayımlanacaktır.
  9. Yazarlar tarafından sisteme yüklenmiş olsalar dahi sempozyumda sunulmamış olan bildirilerin tam metinleri yayımlanmayacaktır.

Bildiri Özetleri Yazım Kuralları Ve Gönderimi:

Bildiri özetlerinin 30 Mayıs 2023 tarihine kadar bilimtarihimedeniyetsempozyum@gmail.com adresine gönderilmesi beklenmektedir.

Özet metinler “Microsoft Word” dosya sürümünde, Times New Roman yazı karakteriyle ve tamamı 11 punto ile yazılmalıdır. Satırlar arasında, 1,5 satır aralığı boşluk bırakılmalı ve kenar boşlukları “normal” (sağ-sol-üst ve alttan 2,5 cm) olarak ayarlanmalıdır. Özetlerin başlığı ortalı, koyu ve tüm harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Başlığın altında araştırmacı(lar)nın adı soyadı, okudukları/çalıştıkları birim ve e-posta adresleri, ORCID bilgileri yer almalıdır. Özetlerin yazım ve sunum dili Türkçe’dir. Ancak özet metinler hem Türkçe hem de İngilizce olarak gönderilecektir. Özet metinler 300-500 kelime arasında olmalı, Türkçe-İngilizce özetlerin altında 5 kelimeden oluşan Türkçe-İngilizce anahtar kelimeler (keywords) yazılmalıdır. Anahtar kelimeler (keywords), bir tab (1,25cm) içeriden ve italik yazılmalıdır.