Türkiye’de Bilim Tarihi Eğitimi ve Araştırmaları Sempozyumu

Hakkında

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu işbirliğiyle, Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerimiz çerçevesinde 13-14 Ekim 2023 tarihinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türkiye’de Bilim Tarihi Eğitimi ve Araştırmaları Sempozyumu” düzenlenecektir.

Türkiye’de bilim tarihi eğitiminin geçirmiş olduğu aşamaları belirlemek, bunların genel özelliklerini ve alanda yürütülen araştırma, proje ve uygulamaları tartışmak üzere araştırmacı ve bilim insanlarını bir araya getirmek amacıyla düzenleyeceğimiz bu sempozyum ile çok disiplinli bakış açısına sahip bilim tarihi araştırmalarına, sizlerin değerli katılımlarıyla akademik müzakere ve tartışma ortamında mercek tutularak, ülkemizde bilim tarihi alanında yapılacak çalışmalara ve konuyla ilgili yeni yaklaşımlara zemin hazırlamak, disiplinler arası iletişimi ve çalışmaları güçlendirmek hedeflenmektedir.

Bu amaçlarla, sempozyum Düzenleme Komitesi, siz değerli araştırmacıları ve bilim insanlarını, alana katkı sağlamak amacıyla “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türkiye’de Bilim Tarihi Eğitimi ve Araştırmaları” sempozyumuna davet etmekten memnuniyet duymaktadır.