Türkiye’de Bilim Tarihi Eğitimi ve Araştırmaları Sempozyumu

Bildiri

Bildiri Sunulacak Temalar

Yükseköğretimde Bilim Tarihi

Türkiye’de Bilim Tarihi Bölümlerinin Kuruluşu ve Yapılandırılması

Türkiye’de Bilim Tarihi Bölümü Müfredatları

Akademik Faaliyetler- Lisansüstü Tezler ve Projeler

Yazma ve Basma Bilim Tarihi Kaynakları

Görsel ve İşitsel Bilim Tarihi Kaynakları

Bilim Tarihinin Çok Disiplinli Doğası

Bilim ve Bilim Tarihi Eğitimlerinin Birlikteliği

Bilim Tarihi Araştırmalarında Müzeler ve Müzecilik

Bilim Tarihi Araştırmalarında Kütüphaneler

Bilim Tarihi Kültürünün Yaygınlaşması

Liselerde Bilim Tarihi

Çocuklar İçin Bilim Tarihi Kültürü

Bilim Tarihi Yayınları

Bilim Felsefesi Eğitimi Tarihi

Bildiri Özetleri Yazım Kuralları Ve Gönderimi

Bildiri özetlerinin 30 Mayıs 2023 tarihine kadar bilimtarihimedeniyetsempozyum@gmail.com adresine gönderilmesi beklenmektedir.

  1. Özet metinler “Microsoft Word” dosya sürümünde, Times New Roman yazı karakteriyle ve tamamı 11 punto ile yazılmalıdır.
  2. Satırlar arasında, 1,5 satır aralığı boşluk bırakılmalı ve kenar boşlukları “normal” (sağ-sol-üst ve alttan 2,5 cm) olarak ayarlanmalıdır.
  3. Özetlerin başlığı ortalı, koyu ve tüm harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Başlığın altında araştırmacı(lar)nın adı soyadı, okudukları/çalıştıkları birim ve e-posta adresleri, ORCID bilgileri yer almalıdır.
  4. Özetlerin yazım ve sunum dili Türkçe’dir. Ancak özet metinler hem Türkçe hem de İngilizce olarak gönderilecektir.
  5. Özet metinler 300-500 kelime arasında olmalı, Türkçe-İngilizce özetlerin altında 5 kelimeden oluşan Türkçe-İngilizce anahtar kelimeler (keywords) yazılmalıdır. Anahtar kelimeler (keywords), bir tab (1,25 cm) içeriden ve italik yazılmalıdır.